Video materijali za korištenje pečata

ZAMJENA JASTUČIĆA – PRINTER

DOPUNJAVANJE TINTE

IZRADA PEČATA

PRINTER – TEHNIČKI PODACI

PRINTER – UPUTE

CLASSIC LINE – UPUTE

EXPERT LINE – UPUTE

CLASSIC LINE – IZMJENA DATUMA

CLASSIC LINE – ZAMJENA JASTUČIĆA

CLASSIC LINE – KARTICA S NATPISOM

STAMP MOUSE – UPUTE

PEČAT OLOVKA