Pravilnik kluba FINA.pecati

1. Opći uvjeti

1.1. FINA.pecati klub jest program namijenjen djelatnicima FINA-e plus u svrhu nagrađivanja za vjernost i suradnju pri naručivanju pečata, uredskog pribora i opreme.

1.2. Član kluba može biti svaki djelatnik FINA-e s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

1.3. Članstvo u klubu je dobrovoljnog karaktera, potpuno besplatno i ne podliježe nikakvim obvezama člana prema klubu.

1.4. Učlanjenje u klub obavlja se putem uredno popunjene pristupnice poslane telefaksom ili poštom, odnosno elektronskom prijavom prilikom slanja prve on-line web narudžbe na www.stambilj.com

1.5. Podaci o članu naznačeni u pristupnici smatraju se poslovnom tajnom i GIT jamči da ih neće ustupati drugima niti koristiti za druge svrhe osim za potrebe kluba.

1.6. Po zaprimanju prijavnice, GIT će dodijeliti članu kôd za naručivanje. Kôd je osobnog karaktera, nije prenosiv na druge osobe, a može se koristiti prilikom bilo koje narudžbe, bez obzira za kojeg naručitelja se narudžba odnosi.

1.7. Član može svoje članstvo ukinuti isključivo na svoj zahtjev pismenim putem.

2. Bodovi

2.1. Osnovna jedinica kluba FINA.pecati je jedan (1) bod.

2.2. Član kluba osvaja bodove osobno, na bazi izvršenih narudžbi za pravne ili fizičke osobe u čije ih ime vrši uz prijavljivanje svog koda za naručivanje. Prilikom naručivanja telefonom, telefaksom, elektronskom poštom (mailom) ili osobno, član mora prijaviti svoj kod za naručivanje. Za narudžbe preko on-line web kataloga, sustav će prema korisničkom imenu i lozinki prepoznati kod za naručivanje i automatski ga prijaviti.

2.3. Bodovi se mogu zamijeniti samo za ponuđene nagrade.

Bodovi se skupljaju kroz godinu dana i nakon toga se moraju zamijeniti.

Neiskorišteni bodovi se ne prenose u slijedeće obračunsko razdoblje.

Bodovi se ne mogu zamijeniti za novac!

Bodovi nisu prenosivi, može ih iskoristiti samo osoba koja je dobila bodove.

Ne mogu se dodati novčana sredstva u zamjenu za bodove kako bi se ostvarila nagrada.

Popis ponuđene robe proširivati će se prema potrebi. Moguće je da slike ponuđenih artikala neće odgovarati izgledu pakiranja na kraju obračunskog razdoblja..

2.4. Obračun bodova se dodjeljuje na dva načina:

2.4.1 Narudžbe putem FINA.pecati aplikacije

Za svaku narudžbu upućenu preko FINA.pecati aplikacije, bodovni sustav je formiran prema formuli:

57,00 kn = 1 bod

Npr. Ukoliko cijena određenog proizvoda iznosi 228,75 kn, član kluba FINA.pecati ostvaruje 4 boda.

2.4..2 Narudžbe putem telefona/fax-a

Za svaku naružbu upućenu preko telefona ili faks-a, te direktno na mail bez upotrebe aplikacije, bodovni sustav je formiran prema formuli:

114,00 kn = 1 bod

Npr. Ukoliko cijena određenog proizvoda iznosi 228,75 kn, član kluba FINA.pecati ostvaruje 2 boda.

2.5. Svakom novom članu kluba prilikom prijave u klub FINA.pecati bit ćedodijeljeno 10 nagradnih bodova kao znak dobrodošlice.

2.6. Svaki član kluba ima svoj kod za naručivanje i pripadajući bodovni konto.

2.7. Osvojeni bodovi koji se nalaze na bodovnom kontu člana mogu se na temelju njegovog pismenog zahtjeva prenijeti na drugi bodovni konto u korist drugog člana. Time se osvojeni bodovi prvom članu brišu, a drugi član ih može odmah koristiti na isti način kao da ih je osvojio redovnim putem. Startni nagradni bodovi (10) nisu prenosivi na drugu osobu.

3. Korištenje bodova

3.1. Član kluba može u svakom trenutku saznati saldo osvojenih bodova na web stranici www.stambilj.com, odnosno telefonskim pozivom Centru za kupce na broj 042 211 877 radnim danom od 9 do 14 sati uz prijavu koda za naručivanje.

3.2. Nakon sakupljenog dovoljnog broja bodova, član može zatražiti neku od ponuđenih nagrada za koju ima dostatan broj bodova. Nagrade su prezentirane na web stranici www.stambilj.hr odnosno u brošuri kluba FINA.pecati.

3.3. Naručivanje nagrade može se obaviti on-line narudžbom na www.stambilj.com ili popunjavanjem narudžbenice koja se nalazi u brošuri kluba FINA.pecati.

3.4. Isporukom nagrade ili poklon bona ne prestaje članstvo u klubu.

4. Trajnost bodova

4.1. Ciklus sakupljanja bodova je kalendarska godina – od 01.01. do 31.12.

4.2. Neiskorišteni bodovi koji su sakupljeni unutar ciklusa (kalendarska godina – od 01.01. do 31.12.) ne mogu se prenjeti na sljedeću kalendarsku godinu.

4.3. Ako član kluba dulje od 12 mjeseci ne izvrši niti jednu narudžbu, njegovo članstvo u klubu stavlja se u stanje mirovanja, a neiskorišteni bodovi na bodovnom kontu se brišu.

5. Upotreba gratis poticaja na kupnju

Svaki djelatnik ima pravo potaknuti klijenta koji oklijeva pri kupnji pečata ili table, na način da mu uz proizvod gratis ponudi jednu od opcija:

– gratis jedan (1) set naljepnica za poduzeće

– gratis jednu (1) majicu sa tiskom logotipa ili imena u jednoj boji, veličina tiska maksimalno A4 format sa jedne strane.

– gratis jedan (1) rokovnik sa gravurom logotipa ili imena.

Djelatnik to pravo ostvaruje jednom na minimalno 20 ostvarenih bodova u prošlom mjesecu.

Ukoliko je djelatnik ostvario npr. 46 bodova u prethodnom mjesecu, ostvaruje pravo ponuditi gratis poticaj 2 puta u tekućem mjesecu.

Primjere naljepnica, majice ili rokovnika dostavit ćemo u svaku FINA poslovnicu koja zatraži to zatraži a u prošlog godini ostvarila je 50 bodova, o našem trošku.

6. Završne odredbe

6.1. GIT zadržava pravo bilo kada promijeniti pravila kluba ili ukinuti klub bez navođenja razloga. Promjena pravila kluba ili njegovo ukinuće bit će objavljeno na odgovarajući način.

6.2. U slučaju ukidanja kluba članu će se pribrojati isključivo dodijeljeni bodovi – prema gore navedenim pravilima – do dana njegova ukidanja. Član kluba ima pravo poslati zahtjev za dodjelu nagrade, na koju ima pravo prema broju sakupljenih bodova i ostalih pravila o dodjeli nagrada i to najkasnije u roku od 30 dana od dana ukidanja kluba.