Kuponi za poticanje prodaje

Svaki djelatnik FINA-e koji naručuje putem zigovi.com ili faxom te je registriran u našem sustavu zigovi.com, ima pravo potaknuti klijenta koji oklijeva pri kupnji pečata ili table, sa dodatnim artiklom iz kategorije ‘Ostalo’.
Ti artikli se mogu naručiti putem kupona ili direktnom kupovinom tj. naplatom na MK kasi.
Kupone izdajemo prema ostvarenim bodovima iz narudžbi. Bodovi su definirani u ‘Paravilniku kluba FINA.pecati’
Protuvrijednost jednog kupona je 10 kuna.
U nastavku je tablica dodjele kupona prema količini sakupljenih bodova u jednoj godini.

1 – 56 kn 0 0
57 – 113 kn 1 0
114 – 227 kn 2 0
228 – 1134 kn 4 0
1135 – 2269 kn 20 1
2270 – 3419 kn 40 2
3420 – 5699 kn 60 3
5700 – 11399 100 5
11400> 200 10

Nakon obračuna na kraju godine, dodjeljujemo Vam kupone prema ostvarenim bodovima iz gornje tablice. Kuponi se unose u naš sustav na zigovi.com tj na Vaš korisnički račun (dodjeljen prilikom registracije), gdje u svakom trenutku možete vidjeti količinu dostupnih kupona, te prikupljenih bodova u tekućoj godini.
Dodjeljeni kuponi mogu se iskoristiti isključivo na odabir artikala iz kategorije ‘Ostalo’ (osim troškova paketne dostave). Ti artikli se prilikom kupovine kuponima ne unose u MK kasu (tj. unose se u MK kasu jedino ako ih stranka želi direktno kupiti). Odabrani artikal se mora u potpunosti platiti kuponima. Ukoliko na raspolaganju nemate dovoljno kupona za odabir nekog artikla, isti nije moguće nadoplatiti ostatkom iznosa u kunama.
Kupone nije moguće koristiti za kupovinu ostalih artikala izvan kategorije ‘Ostalo’ na zigovi.com. Kupone nije moguće zamijeniti za novac ili nagrade.
GIT d.o.o. zadržava pravo dodavati akcije I promotivne cijene za artikle u kategoriji ‘Ostalo’